Olasz Konyhaakadémia

A konyha egy ország kultúrájának egyik legmélyebb megnyilvánulása: a lakosai életének a gyümölcse, mely régióról régióra, városról városra, faluról falura változik. A konyha elárulja kik vagyunk, felfedi a gyökereinket, velünk fejlődik, és a határokon túl is képvisel bennünket. Ez a hagyomány és a fejlődés eredménye, ezért kell megőrizni és továbbadni.

Az Akadémiáról és a célkitűzéséről
1953-ban Milánóban Orio Vergani vezetéséből álló kultúrális csoport alakitotta, melynek tagjai a kultúra, újságirás és ipari jeles képviselői voltak, majd 2003-tól az Olasz Köztársaság Kulturális Eseménye, melynek célja az olasz konyha hagyományainak a megőrzése, melynek népszerűsítését Olaszországba és külföldön is segiti. Az Akadémia Tanulmányi Központjában, olaszországi és világszerte működő küldöttségein és képviseletein keresztül, olyan megfelelő kezdeményezések előmozdításán dolgozik, amelyek célja az olasz konyha hagyományos értékeinek jobban megismerése, mely minden konkrét fejlődés és innováció alapját adják. Az Akadémiára a csupán a gasztonómia és fözőiskola iránt érdeklődök nem iratkozhatnak be.
Az Akadémia több fronton is tevékenykedik, három fő alappillérre épül amelyek: az Alapszabályzat, Jogszabályzat, és Etikai Kódex. Az Alapszabályzat 3. cikkelye határozza meg a főbb irányvonalakat, segitve azt a számos kezdeményezést amit az Akadémia vállal, kordinál, népszerűsit mindezt 360 fokos nézetbe.
Az Akadémia az alábbi általános érdekű tevékenységek végzésével valósítja meg a cáljait:

 • kultúrális örökség védelmét és gyarapodását szolgáló intézkedések
 • társadalmi érdekű kultúrális, művészeti vagy szabadidőd tevékenységek szervezése
 • tanulmányozza az olasz gasztronómia lehetséges problémáit, javaslatokat fogalmaz meg, véleményt nyilvánit a témában állami hivatalok, szervezetek magánintézmények felkérésére, és segiti a az olasz konyha jobb megismerését elősegitő kezdeméyezések munkáját
 • támogatni és ösztönözni mindazokat a kezdeményezéseket, amelyek történelmi kutatásra irányulnak és a nemzeti konyha elmélyítését segiti Olaszországban, és külföldön egyaránt
 • elősegíteni és ösztönözni a közvélemény figyelmét azon olaszországi és külföldi intézményekre, amelyek garanciát nyújtanak a hagyományos és jellegzetes nemzeti, regioális és helyi konyha tiszteletére
 • az intézményi célok elérése érdekében tevékenykedők kitüntetésének elbirálása

Kulturális Intézmény
A Kulturális Tevékenységek és Örökség Minisztériuma 2003-ban elismerte az Akadémia kulturális érdemeit, majd ” Kulturális Intézmény” címmel ruházta fel, így a legnagyobb és legfontosabb olasz kulturális tevékenykedők közé sorolta.
Az Olasz Konyhaakadémia egy jogilag elismert magán non profit, párt és ideologia mentes kultúrlis egyesület, mely fontos közérdekű tevékenységet folytat, melyet a demokratikus alapelvek ihletnek nem, vallási, politikai, megkülönbözetés nélkül. Az Akadémia kizárólag társadalmi hasznosság cálját szolgálja a területi szerveinek, valamint tagjainak tevékenysége révén Olaszországban és külföldön egyaránt.

Szervetete
Az Akadémia központi szervei:

 • Küldöttgyűlés
 • 30 tagból álló Tudományos Tanács
 • 9 tagból álló Elnökségi Tanács
 • Elnök
 • Alelnökök
 • Főtitkár
 • Pénztáros
 • Választott Bírói Tanács amely 3 állandó és 2 póttagból áll
 • Felügyelő Testület amely 3 állandó és 2 póttagból áll

A területi szervek a következők:

 • Küldöttség
 • Küldött
 • Küldöttség Tanácsa
 • olaszországi területi kordinátorok

Minden választott vagy kinevezett testület 3 évre szól, és a küldöttgyűlés időpontjától kezdődően áll hivatalba. Újraválaszthatóak és megerősíthetőek.

A Küldöttségek:
Az Akadémia céljait a küldöttségek és a képviseletek tevékenységével valósítja meg. Jelenleg Olaszországban 223 küldöttség, 1 képviselet, külföldön pedig 68 küldöttség, 23 képviselet működik több mint 7500 taggal. A küldöttségek és képviseletek számos kezdeményezést szerveznek – konferenciákat, pubblikációkat és történelmi kutatásokat – amelynek céla az olasz konyha védelme és fejlesztése. Az Akadémia által végzett minden tanulmány, mely a gasztronomia civilizációjával foglalkozik, egy jókedvű, intenziv munka ami alkalmat ad arra, hogy az akadémia tagjai eszmét cseréjenek és társaságban legyenek. Az olasz konyha kultúráját természetesen külföldre is ki kell terjeszteni,ahol sokáig figyelmen kivül vették, vagy alábecsülték értékét. A jellegzetes termékek népszerűsítése,ismertté tétele, az Olaszországban elkészitett izek térhódítása, a kultúrális örökség egyik legfontosabb védjegye. Az Akadémia az olasz határokon kivül is szerveződött, hogy a világ számos pontján garantálja jelenlétét és tevékenységét. Ez az oka annak, hogy az Akadémia az utóbbi években fokozta külfölfön a tevékenységét, megszokszorozta a küldöttségeket – több mint 1000 fővel – hogy az olasz konyha által közvetitett vendégszeretetet népszerűsítsék, ami az ország imázs szempontjából is nagyon hasznos munka. A budapesti küldöttség 2006-ban nyílt meg, és jelenleg 28 akadémikus dolgozik benne.

Egyezmények
Fontos megemlíteni az Akadémia hivatalos egyezményeit, ezen belül kihangsúlyozni a firenzei Georgofili Akadémiával kötött szerződést, illetve a Mezőgazdasági és Élelmiszeri Minisztériummal kötött megállapodást is. Ezenkivül kiemelendő a Külügyi Minisztériumban 2022 május 17-én megtartott találkozó, ahol három elsődleges cél vonalazódott ki. Az olasz konyha népszerűsítése a világban promóciós programokkal, külünös tekintettel a helyi DOC és IGP termékekre, az olasz gasztronomia kultúrájának a terjesztése az Európai Unión belüli nemzetközi kommunikációs kezdeményezésekkel, együttműködések elősegítése egyetemekkel, kultúrális központokkal, iskolákkal konferenciákon, tudományos szemináriukon, kiadványokon keresztül.